Thông báo các chế độ chính sách dành cho sinh viên năm học 2019-2020 30-08-2019

Phòng CTHSSV, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông báo về các chế độ chính sách dành cho sinh viên năm học 2019-2020, vui lòng xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 2.212
Tổng số lượt truy cập: 7.257.482