Thông báo cách thức kích hoạt tài khoản bạn đọc và truy cập tài liệu, giáo trình số hóa 04-09-2021

Để giúp bạn đọc sử dụng Thư viện một cách hiệu quả nhằm phục vụ tốt hơn mục đích giảng dạy, học tập và nghiên cứu, Trung tâm Thông  tin – Thư viện gửi kèm các hướng dẫn kích hoạt tài khoản bạn đọc và cách thức truy cập tài liệu, giáo trình số hóa như sau: (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 626
Tổng số lượt truy cập: 10.669.551