Thông báo cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên không chuyên thuộc các Trường Đại học thành viên, Khoa trực thuộc ĐHH, đợt 1 năm 2018 18-04-2018

Đại học Huế gửi kèm danh sách cấp chứng chỉ GDTC, sinh viên xem chi tiết file đính kèm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 3.236
Tổng số lượt truy cập: 5.294.518