Thông báo cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDTC cho sinh viên không chuyên các trường trực thuộc Đại học Huế 29-10-2020

Đại học Huế thông báo cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDTC cho sinh viên không chuyên của trường Đại học Ngoại ngữ, sinh viên xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
Bài viết mới hơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 25
Tổng số lượt xem trang này: 900
Tổng số lượt truy cập: 10.269.621