Thông báo cấp Học bổng KKHT và TCXH cho sinh viên chính qui học kỳ I năm học 2018 - 2019 25-12-2018

Sau khi hoàn thành công tác xét cấp Học bổng KKHT và TCXH cho sinh viên học kỳ I năm học 2018 - 2019, nay Nhà trường công bố Quyết định về việc cấp Học bổng KKHT và TCXH cho sinh viên chính qui học kỳ I năm học 2018 - 2019 (Ở file đính kèm).

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách nhận Học bổng kiểm tra tài khoản cá nhân trong thời gian cuối tháng 12 và đầu tháng 01. Sau thời gian trên, nếu tài khoản sinh viên vẫn chưa nhận được thì đến báo ngay cho Nhà trường thông qua Phòng CTHSSV (gặp CV. Nguyễn Trọng Thế Ánh)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 3.974
Tổng số lượt truy cập: 7.257.477