Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 02-06-2022

Hội đồng Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 thông báo kết quả tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động đối với ứng viên trúng tuyển như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm)

1. Kết quả tuyển dụng:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Đơn vị dự đăng ký dự tuyển

Điểm

Kết quả

1

Nguyễn Thị Dậm

24/01/1994

Phòng Đào tạo

39

Không trúng tuyển

2

Lê Hải Nghĩa

10/04/1995

Phòng Đào tạo

74

Trúng tuyển

3

Dương Công Phước

30/05/1988

Phòng KHTC&CSVC

51

Không trúng tuyển

4

Trần Đại Minh Quang

17/09/1991

Phòng KHTC&CSVC

67.5

Trúng tuyển

5

Đoàn Triệu Mẫn

15/06/1995

Phòng KH,CN&HTQT

82

Trúng tuyển

6

Nguyễn Hoàng Thảo

21/07/1995

Khoa NN&VH Hàn Quốc

95.5

Trúng tuyển

2. Ký kết hợp đồng lao động đối với ứng viên trúng tuyển:

- Thời gian: Ngày 6 tháng 6 năm 2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Điện thoại: (0234) 3834777.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 491
Tổng số lượt truy cập: 10.669.556