Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức 2018 12-02-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 4
Tổng số lượt xem trang này: 714
Tổng số lượt truy cập: 5.309.260