Thông báo đăng ký thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ đợt tháng 9 năm 2018 14-08-2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ năm 2018 để sinh viên và học viên cao học đủ điều kiện xét tốt nghiệp (theo thông báo số 454/TB-ĐHNN, ngày 12 tháng 6 năm 2018), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ đợt thi tháng 9 năm 2018, kế hoạch cụ thể như sau:

- Ngày thi :09/09/2018 (Chủ nhật);

- Địa điểm thi : Giảng đường C - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

- Đối tượng dự thi:

+ Sinh viên chuyên ngữ, Đại học chính quy thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

+ Học viên cao học thuộc Đại học Huế

- Thời gian đăng ký dự thi: Ngày 27/8/2018 đến hết ngày 31/8/2018 (5 ngày);

+ Sáng : 8h00 – 10h00

+ Chiều : 14h00 – 16h00

 

 

- Hồ sơ đăng ký: Gồm có 3 ảnh 3x4cm trong đó Phiếu đăng ký dự thi có dán 3 ảnh cỡ 3x4 cm (sẽ phát phiếu vào hôm đăng ký), trong đó 1 ảnh 3x4cm  dùng để làm chứng nhận sau này (nếu đạt) và bản photo thẻ học viên sau đại học (Lưu ý: ảnh thẻ 3x4 ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh).

- Địa điểm thu hồ sơ và kinh phí dự thi: Phòng AI.3 – (Phòng 3, tầng 1, giảng đường A) - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 2.667
Tổng số lượt truy cập: 7.471.242