Thông báo đăng ký thi thử ĐGNLNN theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 11-09-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức thi thử Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, kế hoạch cụ thể như sau:

- Ngày thi: 22/09/2018 (Thứ 7);

- Hình thức thi: Thi cả 4 kỹ năng trên máy tính;

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh;

- Định dạng đề thi: Bậc 2 (A2) và bậc 3 - 5 (B1-C1)

- Địa điểm thi : Giảng đường B, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

- Đối tượng dự thi:

* Sinh viên chuyên ngữ (tiếng Anh) từ năm 2 đến năm 4, Đại học chính quy thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thi đề từ bậc 3 đến bậc 5 (B1-C1);

* Sinh viên chuyên ngữ (tiếng Anh) năm 1 và sinh viên không chuyên ngữ (NNKC) của Đại học Huế học ngoại ngữ là Tiếng Anh thi đề bậc 2 (A2) hoặc bậc 3-5 (B1-C1). Sinh viên có thể lựa chọn đề thi dựa theo năng lực của mình;

* Sinh viên chỉ đăng ký dự thi một trong các dạng đề thi nói trên;

- Sau khi đăng ký, ngày 19/9/2018 sinh viên vào mục Thông báo trên trang Quản lý NNKC để biết lịch thi và phòng thi cụ thể;

- Thời gian đăng ký dự thi trực tuyến: Ngày 11/9/2018 đến hết ngày 16/9/2018 (5 ngày);

- Link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/11M57wEfbq0C3NHmk7UItCwA_BAIqJIaS_uugAdqkMjc

Để làm quen với hình thức và định dạng đề thi 3 bậc trên máy tính, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên thuộc Đại học Huế có nhu cầu dự thi thử, đăng ký trực tuyến và tham gia dự thi.

Trân trọng thông báo./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 34
Tổng số lượt xem trang này: 1.383
Tổng số lượt truy cập: 5.442.061