Thông báo danh sách nợ học phí học kỳ II năm học 2017-2018 sau đợt 3 22-06-2018

Phòng KHTC, thông báo danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ II năm học 2017-2018, sinh viên xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:
     khoa_k102.xls
     khoa_k112.xls
     khoa_k121.xls
     khoa_k131.xls
     khoa_k141.xls

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 26
Tổng số lượt xem trang này: 744
Tổng số lượt truy cập: 5.571.522