Thông báo danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2019-2020 25-12-2019

Trường thông báo đến các sinh viên hệ chính quy được trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020, sinh viên xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 31
Tổng số lượt xem trang này: 2.085
Tổng số lượt truy cập: 8.032.469