Thông báo danh sách sinh viên được xét tham gia thi phụ sau khi kỳ thi KTHP học kỳ 2, năm học 2019-2020 kết thúc. 10-11-2020

Sau khi kỳ thi KTHP học kỳ 2, năm học 2019-2020 kết thúc. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế đã nhận và xử lý Đơn xin hoãn thi, Đơn xin tham gia kỳ thi phụ của sinh viên.

Nay, Nhà trường thông báo kết quả xét duyệt đơn sinh viên đã nộp. Các bạn  sinh viên theo dõi danh sách trên 2 file đính kèm (1 danh sách được xét thi phụ ngay sau học kỳ 2 năm học 2019-2020 và 1 danh sách được xét thi phụ ghép vào học kỳ 2 năm học 2020-2021).

Đối với sinh viên được xét thi phụ ngay sau kỳ thi KTHP học kỳ 2, lịch thi dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2020. Đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo của Trường để biết lịch thi cụ thể.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 35
Tổng số lượt xem trang này: 1.251
Tổng số lượt truy cập: 10.900.320