Thông báo danh sách sinh viên được xét thi phụ sau kỳ thi KTHP HKI, năm học 2019 - 2020 và danh sách sinh viên được xét thi phụ ghép vào kỳ thi KTHP HK1, năm học 2020-2021 20-01-2020

Sinh viên đã nộp đơn xin tham gia kỳ thi phụ trong kỳ thi KTHP học kỳ 1, năm học 2019 -2020 theo dõi thông tin cụ thể trên 2 file đính kèm.

Lưu ý:

- Lịch thi kỳ thi phụ sau học kỳ 1, năm học 2019-2020 dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 3/2020, sinh viên được xét tham gia kỳ thi này cần theo dõi để dự thi.

- Lịch thi kỳ thi phụ ghép vào học kỳ 1, năm học 2020-2021 sẽ được thông báo cùng lịch thi KTHP, học kỳ 1 năm học 20120-2021, sinh viên được xét tham gia kỳ thi này cần theo dõi để dự thi.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 776
Tổng số lượt truy cập: 7.875.190