Thông báo danh sách sinh viên năm một K16 được trả lại tiền học phí học kỳ I năm học 2019-2020 26-12-2019

Trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa K16 danh sách được trả lại tiền học phí học kỳ 1 (2019-2020), sinh viên xem file chi tiết đính kèm.

- Số tiền trả lại = số tiền trường tạm thu học phí đầu năm nhập học - Số tiền đăng ký tín chỉ thực tế.

- Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra lại số tiền và số tài khoản cá nhân, đối với những sinh viên  không có số tài khoản yêu cầu sinh viên cung cấp gấp cho Phòng Kế hoach - Tài chính trong thời gian quy định.

- Thời gian đối chiếu và xử lý: Từ ngày 26/12/2019 đến hết ngày 28/12/2019.

- Đối với những sinh viên đăng ký tín chỉ vượt quá số tiền tạm thu ban đầu thì nộp bổ sung tại phòng Kế hoạch - tài chính trong thời gian thông báo nộp học phí kỳ 1 (2019-2020).

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.700
Tổng số lượt truy cập: 8.032.272