Thông báo danh sách sinh viên nợ học phí các khóa, học kỳ I năm học 2018-2019 - đợt 2 19-11-2018

Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 như sau:

1. Thời gian nộp học phí

- Đợt 1: Từ ngày 04/10/2018 đến ngày 24/10/2018. Từ ngày 25/10/2018 đến ngày 29/10/2018, phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ đưa danh sách nợ học phí đợt 1 lên trang web của trường. Thời gian đối chiếu đợt 1: Từ ngày 30/10/2018 đến ngày 02/11/2018.

- Đợt 2: Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 14/11/2018. Từ ngày 15/11/2018 đến ngày 19/11/2018, phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ đưa danh sách nợ học phí đợt 2 lên trang web của trường. Thời gian đối chiếu đợt 2: Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 23/11/2018.

- Đợt 3: Từ ngày 27/11/2018 đến ngày 04/12/2018. Từ ngày 05/12/2018 đến ngày 10/12/2018, phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ đưa danh sách nợ học phí đợt 3 lên trang web của trường. Thời gian đối chiếu đợt 3: Từ ngày 11/12/2018 đến ngày 14/12/2018.

- Riêng sinh viên khóa K15: Thời gian đối chiếu nợ học phí kể từ ngày 08/10/2018 đến ngày 26/10/2018. Danh sách sinh viên khóa K15 còn nợ học phí trong file đính kèm. Nhà trường sẽ chuyển sang học kỳ tiếp theo đối với các trường hợp sinh viên nộp thừa tiền học phí.

- Lưu ý: Sau các khoảng thời gian quy định nói trên, nếu sinh viên không nộp hoặc không đối chiếu thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm theo quy định.    

2. Cách thức nộp học phí

Sinh viên vào tài khoản của mình trên trang thông tin đào tạo tín chỉ để xem số tiền học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 phải nộp. Căn cứ vào số tiền đó, sinh viên nộp tiền vào tài khoản Vietinbank cá nhân. Lưu ý nộp số tiền học phí nhiều hơn số tiền phải đóng (khoảng 100.000 VNĐ) bởi ngân hàng sẽ thu một số lệ phí như: phí duy trì tài khoản, phí thẻ ATM…

3. Địa điểm nộp học phí

Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Huế.

Địa chỉ: số 62 đường An Dương Vương hoặc số 20 đường Hà Nội, Tp. Huế.

4. Kiểm tra, đối chiếu việc nộp học phí

- Sau khi nộp học phí từ 1 đến 2 ngày, sinh viên đến các điểm ATM để kiểm tra số tiền học phí nộp vào tài khoản của mình đã được ngân hàng quét chưa, nếu chưa sinh viên cần liên hệ ngân hàng để được giải quyết kịp thời.

- Sau khi nộp tiền vào tài khoản, sinh viên cần giữ lại sao kê chi tiết số tiền học phí mà ngân hàng đã quét (Sao kê theo các hình thức: Từ quầy ATM sau hai ngày nộp tiền vào tài khoản thẻ ATM hoặc tin nhắn ngân hàng đã quét học phí gửi về điện thoại hoặc sao kê trực tiếp tại ngân hàng) để thuận tiện trong việc đối chiếu với Nhà trường khi cần thiết.

- Sau mỗi đợt nộp, Nhà trường sẽ thông báo danh sách các sinh viên còn nợ học phí lên trang web của trường (hucfl.edu.vn) và tại bảng thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài chính. Những trường hợp có thắc mắc về học phí, đề nghị sinh viên liên hệ cô Lê Thị Kim Phụng, phòng Kế hoạch - Tài chính, trường Đại học Ngoại ngữ trong giờ hành chính để được giải quyết.

5. Hình thức xử lý sinh viên nợ học phí

Căn cứ theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHNN ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc ban hành Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên.

Để công tác thu và nộp học phí đúng kế hoạch, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên thông báo và đôn đốc để sinh viên thực hiện nghiêm túc./.

FILE ĐÍNH KÈM:
     Khóa_K10.xls
     Khóa_K11.xls
     Khóa_K12.xls
     Khóa_K13.xls
     Khóa_K14.xls
     Khóa_K15.xls

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 25
Tổng số lượt xem trang này: 695
Tổng số lượt truy cập: 5.571.525