Thông báo danh sách SV chính quy nợ học phí kỳ 2 (19-20), đợt 4 27-07-2020

Sau khi thực hiện thông báo số 344/TB-ĐHNN ngày 27 tháng 04 năm 2020 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ II năm 2019-2020. Vì vậy, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch thu nợ học phí - Đợt 4: Thu học phí từ ngày 10/07/2020 đến ngày 24/07/2020. Ngày 27/07/2020, phòng Kế hoạch, tài chính và Cơ sở vật chất sẽ đưa danh sách nợ học phí đợt 4 lên trang web của trường. Lưu ý: Sau các khoảng thời gian quy định nói trên, nếu sinh viên không nộp hoặc không đối chiếu danh sách nợ các đợt trong thời gian 5 ngày kể từ ngày đăng thông báo thì sinh viên phải chịu toàn bộ trách nhiệm theo quy định.

2. Cách thức nộp học phí Sinh viên vào tài khoản của mình trên trang thông tin đào tạo tín chỉ để xem số tiền học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 phải nộp. Căn cứ vào số tiền đó, sinh viên sẽ nộp học phí trực tuyến bằng tài khoản Vietinbank cá nhân với quy trình thực hiện như sau:

  • Bước 1: Sinh viên truy cập website, đăng nhập vào chương trình quản lý sinh viên của trường bằng tài khoản cá nhân và lựa chọn thanh toán học phí  Hệ thống sinh mã hóa đơn cho giao dịch, gửi sang hệ thống cổng thanh toán  Cổng thanh toán hiển thị màn hình nhập thông tin thẻ thanh toán.
  • Bước 2: Sinh viên nhập thông tin thẻ thanh toán  Cổng thanh toán xác định ngân hàng phát hành thẻ và chuyển tiếp giao dịch sang hệ thống VietinBank  Hệ thống VietinBank xác thực chủ thẻ và sinh mã OTP.
  • Bước 3: Sinh viên nhập mã OTP (được gửi qua số điện thoại sinh viên đã đăng ký)  Hệ thống VietinBank xác thực OTP và thực hiện giao dịch thanh toán, tự động trừ tiền trong tài khoản Thẻ Sinh viên và ghi có vào tai khoản của Trường.
  • Bước 4: Hệ thống phần mềm của Nhà trường nhận được thông tin thanh toán thành công, tự động hạch toán gạch nợ cho Sinh viên  Gửi thông báo thanh toán thành công cho Sinh viên. Lưu ý: Số điện thoại sinh viên cung cấp cần cố định trong suốt quá trình học tại trường. Nếu có sự thay đổi sinh viên phải liên hệ và cung cấp ngay cho Ngân hàng Vietinbank.

3. Kiểm tra, đối chiếu việc nộp học phí Sau mỗi đợt nộp, Trường sẽ thông báo danh sách các sinh viên còn nợ học phí lên trang web của trường (hucfl.edu.vn) và tại bảng thông báo của Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất. Những trường hợp có thắc mắc về quy trình nộp học phí, đề nghị sinh viên liên hệ cô Lê Thị Kim Phụng, phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất, trường Đại học Ngoại ngữ trong giờ hành chính để được giải quyết hoặc qua hotline hỗ trợ từ phía ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Huế.

Họ và tên                   Số điện thoại                 Chức vụ

Lê Thị Thu Ngân       0905.693.937         Giao dịch viên phòng kế toán

Hoàng Huy Hoàng    0912.642.269          Giao dịch viên phòng kế toán

Trần Thị Thanh Phương.  0917.162.342     Cán bộ Quan hệ khách hàng

4. Hình thức xử lý sinh viên nợ học phí Căn cứ theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHNN ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc ban hành Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên và Quyết định số 1516/QĐ-ĐHNN ngày 29 tháng 10 năm 2019 về việc điều chỉnh một số nội dung trong “Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên”. Để công tác thu và nộp học phí đúng kế hoạch, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên thông báo và đôn đốc để sinh viên thực hiện nghiêm túc./. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 902
Tổng số lượt truy cập: 10.901.349