Thông báo điểm thi tốt nghiệp lớp Anh B2 K13 tại Huế 26-11-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo điểm thi tốt nghiệp lớp Anh B2 K13 tại Huế, vui lòng xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 26
Tổng số lượt xem trang này: 1.366
Tổng số lượt truy cập: 10.900.336