Thông báo điều chỉnh thông tin cá nhân của sinh viên để xét cấp chứng chỉ GDTC đợt 1.2018 15-03-2018

Kính gửi: Lãnh đạo các Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên các Trường, Khoa trực thuộc Đại học Huế;

 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018, Khoa Giáo dục Thể chất đang tiến hành các thủ tục xét cấp chứng chỉ đợt 1.2018 cho sinh viên đủ điều kiện đang theo học chương trình đại học tại các đơn vị trực thuộc Đại học Huế. 

 

Khoa GDTC đã đưa danh sách sinh viên của Quý Trường được xét cấp chứng chỉ GDTC đợt 1.2013 lên Website Khoa GDTC tại địa chỉ http://khoagdtc.hueuni.edu.vn

 

Vậy, rất mong Quý Trường thông báo đến sinh viên được biết để rà soát, chỉnh sửa thông tin cá nhân nếu có sai sót. 

 

Thời gian: Các ngày trong tuần từ nay đến hết ngày 20.03.2018

 

Địa điểm: Tổ Đào tạo Khoa học HTQT (đ.c Phan Thanh Hùng)

 

Trân trọng!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 620
Tổng số lượt truy cập: 5.305.890