Thông báo dò danh sách dự thi HSK đợt tháng 3-2018 08-02-2018

Xin vui lòng dò thông tin và danh sách dư thi. nếu đã đăng ký mà không có tên trong danh sách hoặc sai thông tin dự thi (đặc biệt là sai cấp thi) xin vui lòng gửi thông tin điều chỉnh qua email hucfl.hskkaodian@gmail.com trước ngày 10/2/2018 (lưu ý: nếu có điều chỉnh thì ghi rõ họ và tên, cấp thi, mã số tại cột n 备注 , nội dung cần điều chỉnh).

Những thí sinh bị bôi chữ đỏ là thiếu thông tin xin vui lòng bổ sung qua email trước ngày 10/2/2018. Sau ngày 11/2/2018 thi sinh phải chịu trách nhiệm về việc sai sót thông tin của mình.  

Trân trọng cảm ơn.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 34
Tổng số lượt xem trang này: 1.018
Tổng số lượt truy cập: 5.546.204