Thông báo dò danh sách dự thi HSK, HSKK ngày 14-7-2018 07-06-2018

Thí sinh dự thi HSK - HSKK ngày 14. 7. 2018 vui lòng dò thông tin và danh sach dự thi.

Nếu đã đăng ký mà không có tên trong danh sách hoặc sai thông tin dự thi (đặc biệt là sai cấp thi) xin vui lòng gửi thông tin điều chỉnh qua email hucfl.hskkaodian@gmail.com trước ngày 08/6/2018 (lưu ý: nếu có điều chỉnh thì ghi rõ họ và tên, cấp thi, mã số tại cột n 备注 , nội dung cần điều chỉnh)

Sau ngày 09/6/2018 thi sinh phải chịu trách nhiệm về việc sai sót thông tin của mình. 
Trân trọng cảm ơn
(tb: mỗi cấp thi HSK là mỗi sheet; )

FILE ĐÍNH KÈM:
     HSKK_7.2018_.xls

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 964
Tổng số lượt truy cập: 5.170.668