Thông báo dò danh sách dự thi HSK, HSKK thi ngày 02/12/ 2018 đã duyệt hồ sơ đến ngày 21/10/2018 22-10-2018

Thân gửi các thí sinh dự thi HSK, HSKK ngày 02/12/ 2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Xin vui lòng dò thông tin và danh sách dự thi. Nếu đã đăng ký mà không có tên trong danh sách hoặc sai thông tin dự thi (đặc biệt là sai cấp thi) xin vui lòng gửi thông tin điều chỉnh qua email hucfl.hskkaodian@gmail.com trước ngày 25/10/2018.

Những bạn bôi vàng là thiếu thông tin (ngày sinh, email, số điện thoại), vui lòng bổ sung điều chỉnh gấp. Những bạn bôi chữ đỏ là chưa gửi biên lai chuyển tiền qua email. Vui lòng gửi bổ sung gấp.

(Lưu ý: nếu có điều chỉnh thì ghi rõ họ và tên, cấp thi, mã số tại cột n 备注 , nội dung cần điều chỉnh)

Sau ngày 25/10/2018 thi sinh phải tự chịu trách nhiệm về việc sai sót thông tin của mình. 
Trân trọng cảm ơn
(Tb: mỗi cấp thi HSK là mỗi sheet; file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 746
Tổng số lượt truy cập: 5.571.506