Thông báo dò điểm rèn luyện dành cho sinh viên khóa K12 12-06-2019

Để chuẩn bị tốt cho Lễ Tốt nghiệp sắp đến của sinh viên khóa K12, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên khóa K12 về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện qua các năm học (theo danh sách đính kèm). 

Nếu có trường hợp nào sai sót cần điều chỉnh, đề nghị sinh viên trực tiếp liên hệ Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV. Hoàng Thị Luyên) trước 24 tháng 6 năm 2019. Sau thời hạn trên sinh viên sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.298
Tổng số lượt truy cập: 7.047.975