Thông báo dò điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018 27-04-2018

Thực hiện kế hoạch năm học, trong thời gian tới Trường sẽ tiến hành xét cấp học bổng khuyến khích học tập, để thực hiện tốt công tác trên, BGH trường đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo đến sinh viên về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kì I, năm học 2017-2018 (xem chi tiết file đính kèm).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 5
Tổng số lượt xem trang này: 1.684
Tổng số lượt truy cập: 5.282.980