Thông báo dò học bổng cho SV các khóa 11-12-2017

Phòng CTHSSV đang thực hiện công tác xét học bổng KKHT và TCXH học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên các khóa theo Quy định hiện hành (đính kèm file).

Đề nghị sinh viên xem danh sách xét học bổng dự kiến (theo file đính kèm) và phản hồi lại cho Phòng CTHSSV (gặp Cô Tâm) từ nay cho đến hết ngày 15/12/2017 nếu trường hợp nào có sai sót.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 7.800
Tổng số lượt truy cập: 5.075.208