Thông báo dò học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp XH HK2 2017-2018 30-05-2018

Trường đang tiến hành xét cấp học bổng KKHT và TCXH của HK2 2017-2018 (dựa vào điểm học tập và điểm rèn luyện của HK1 2017-2018) cho sinh viên các khóa theo Quy định hiện hành (theo file đính kèm).

Đề nghị sinh viên xem danh sách xét học bổng dự kiến (theo file đính kèm) và phản hồi lại cho Trường thông qua Phòng CTHSSV (gặp Cô Tâm) từ nay cho đến hết ngày 04/06/2018 nếu trường hợp nào có sai sót.

Lưu ý: Những sinh viên nào được học bổng KKHT hoặc TCXH cần dò số CMND của mình, nếu sai cần phản hồi cho Phòng CTHSSV để được nhận tiền đúng số tài khoản Vietinbank.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 4.472
Tổng số lượt truy cập: 5.078.752