Thông báo dò kết quả “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2019-2020 31-12-2019

Thực hiện công văn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2019-2020, từ 27 tháng 8 đến 06 tháng 10 năm 2019 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K13 đến K16. 

Trong quá trình học tập, đại bộ phận sinh viên đều tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, làm và nộp bài thu hoạch đạt chất lượng tốt. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận sinh viên thiếu ý thức trong việc học tập như: vắng học, không làm bài thu hoạch, làm bài thu hoạch không đạt yêu cầu…

Nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và trau dồi bản lĩnh chính trị cho sinh viên, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo kết quả trong “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2019 - 2020 (Có danh sách kèm theo) để sinh viên của đơn vị mình được biết.

Những trường hợp sinh viên có thắc mắc và khiếu nại về kết quả nêu trên, yêu cầu sinh viên đến tại Phòng Công tác học sinh, sinh viên gặp chuyên viên Hoàng Thị Luyên từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 15 tháng 01 năm 2020 để được giải quyết, sau thời hạn trên Trường sẽ họp Hội đồng để ra quyết định kỷ luật những trường hợp vi phạm theo quy định.

Đề nghị lãnh đạo các khoa và ban cán sự các lớp truyền thống thông báo rộng rãi để sinh viên biết và thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 7.614
Tổng số lượt truy cập: 8.032.463