Thông báo đối chiếu thu học phí đợt 3 26-01-2018

Phòng KHTC, trường Đại học Ngoại ngữ gửi danh sách để sinh viên đối chiếu việc nộp học phí, vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:
     KHOA_K91.xls
     KHOA_K101.xls
     KHOA_K111.xls
     KHOA_K12.xls
     KHOA_K131.xls
     KHOA_K14.xls

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 807
Tổng số lượt truy cập: 5.305.742