Thông báo gia hạn đăng ký đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019 24-08-2018

Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học tham gia nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở (cấp Trường) năm 2019.

1. Đối tượng đăng ký và chỉ tiêu theo các đơn vị

- Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên.

- Sinh viên năm 1 và năm 2 của năm học 2017-2018 có điểm trung bình chung học tập từ 2,5 trở lên đủ điều kiện đăng ký.

Lưu ý: Đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp cơ sở do sinh viên, học viên sau Đại học làm chủ nhiệm đề tài không được trùng lặp với đề tài Khóa luận Tốt nghiệp, đề tài Luận văn Thạc sĩ và Luận án Tiến sĩ.

Bảng phân bổ chỉ tiêu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019 cho các đơn vị

 

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu cho các đơn vị

Đã nộp đề xuất về

Phòng KH,CN&HTQT

Đề tài CB,GV

Đề tài SV, HVCH

Tổng cộng

Đề tài CB,GV

Đề tài SV, HVCH

Tổng cộng

1

Khoa Tiếng Anh

05

10

15

01

0

01

2

Khoa TACN

04

 

04

03

 

03

3

Khoa Tiếng Pháp

02

03

05

0

0

0

4

Khoa Tiếng Nga

01

01

02

02

0

02

5

Khoa Tiếng Trung

02

03

05

02

03

05

6

Khoa NN&VH Nhật Bản

01

02

03

0

0

0

7

Khoa NN&VH Hàn Quốc

01

02

03

0

0

0

8

Khoa Việt Nam học

02

03

05

02

03

05

9

Khoa Quốc tế học

01

02

03

01

02

03

10

Các phòng, ban chức năng

02

 

02

01

 

01

 

Tổng cộng

21

26

47

12

08

20

(Thông tin cập nhật đến ngày 22/08/2018).

2. Kinh phí hỗ trợ

- Đề tài của SV, HVCH: 5.000.000 - 9.000.000 đồng/đề tài.

- Đề tài của cán bộ, giảng viên: 10.000.000 -15.000.000 đồng/ đề tài. 

Lưu ý: Chỉ cá nhân có đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019 được Trường xét duyệt mới có thể đăng ký thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019. 

3. Thời gian gia hạn và cách thức đăng ký

Các cá nhân nộp đề xuất theo Mẫu 2 (đính kèm) theo đơn vị. Các đơn vị tổng hợp và nộp bảng Tổng hợp đề xuất theo Mẫu 4 (đính kèm) và phiếu đề xuất của cá nhân về Phòng KH,CN&HTQT trước ngày 21/09/2018.

Cá nhân và đơn vị liên hệ Chuyên viên Ngô Thị Minh Thi (Phòng KH,CN&HTQT) qua SĐT: 0234.3830.722 hoặc email: thidhnn2012@hueuni.edu.vn.

Để đạt chỉ tiêu số lượng đề tài NCKH cấp cơ sở, Trường đề nghị Lãnh đạo và Trợ lý NCKH các đơn vị đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, giảng viên, học viên Sau Đại học và sinh viên đăng ký đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 875
Tổng số lượt truy cập: 8.032.282