Thông báo gia hạn thời gian đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021 07-07-2020

Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học tham gia nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021 cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký và chỉ tiêu theo các đơn vị

- Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên.

- Sinh viên năm 2 của năm học 2019-2020.

Lưu ýĐề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp cơ sở do sinh viên, học viên sau Đại học làm chủ nhiệm đề tài không trùng lặp với đề tài Khóa luận Tốt nghiệp, đề tài luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ.

Bảng phân bổ chỉ tiêu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 cho các đơn vị

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu cho các đơn vị

Đã nộp đề xuất về

Phòng KH,CN&HTQT

Đề tài CB, GV

Đề tài SV, HVCH

Tổng cộng

Đề tài CB,GV

Đề tài SV, HVCH

Tổng cộng

1.       

Khoa Tiếng Anh

4

10

14

0

0

0

2.       

Khoa TACN

3

0

3

0

0

0

3.       

Khoa Tiếng Pháp - Tiếng Nga

3

5

8

1

3

4

4.       

Khoa Tiếng Trung

2

3

5

0

0

0

5.       

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

1

2

3

0

0

0

6.       

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

1

1

2

1

1

2

7.       

Khoa Việt Nam học

2

2

4

2

1

3

8.       

Khoa Quốc tế học

1

2

3

1

1

2

9.       

Các phòng, ban chức năng

2

0

2

0

0

0

 

Tổng cộng

19

25

44

5

6

11

(Thông tin cập nhật đến ngày 1/7/2020)

2. Kinh phí hỗ trợ

- Đề tài của sinh viên, học viên cao học: 5.000.000 - 9.000.000 đồng/đề tài.

- Đề tài của cán bộ - giảng viên: 10.000.000 - 15.000.000 đồng/ đề tài.     

Lưu ý: Các cá nhân có đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021 được Trường duyệt mới có thể đăng ký Thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021.

3. Thời gian gia hạn và cách thức đăng ký

Các cá nhân nộp đề xuất theo Mẫu 2 về các đơn vị. Các đơn vị tổng hợp bản giấy và file  Bảng tổng hợp đề xuất của đơn vị theo Mẫu 4 (đính kèm) và Phiếu đề xuất của cá nhân (Mẫu 2) cho CV. Ngô Thị Minh Thi (Phòng KH,CN&HTQT)  và qua email  thidhnn2012@hueuni.edu.vn chậm nhất ngày 17/07/2020.

Để đạt chỉ tiêu số lượng đề tài NCKH cấp cơ sở, Trường đề nghị lãnh đạo và Trợ lý NCKH-đối ngoại các đơn vị đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, giảng viên, học viên sau Đại học và sinh viên đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021.

 Trân trọng./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 863
Tổng số lượt truy cập: 10.269.719