Thông báo Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên chính quy 21-03-2019

Ngày 21/03/2019 Trường đã ra quyết định 222/QĐ-ĐHNN về việc Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên chính quy học kỳ II, năm học 2018-2019, sinh viên xem chi tiết file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 679
Tổng số lượt truy cập: 7.416.823