Thông báo học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019-2020 23-10-2019

Thực hiện Công văn số 1474/ĐHH-CTHSSV ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Đại học Huế về việc học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019-2020, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau:

1. Số lượng: 21 suất.

2. Trị giá: 200 USD/suất.

3. Tiêu chí và đối tượng:

3.1. Tiêu chí

Sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo gặp khó khăn về kinh tế, học lực từ khá trở lên. Trường hợp phải lựa chọn giữa điều kiện kinh tế và điểm học tập thì xem xét đối tượng sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

3.2. Đối tượng

a. Đối với các sinh viên đã được nhận học bổng từ các năm trước:

- Sinh viên đã nhận học bổng từ các năm trước muốn tiếp tục nhận học bổng cho những năm học tiếp theo phải báo cáo tình hình học tập và việc sử dụng tiền học bổng đã được nhận đến đại diện của VNHELP tại Mỹ vào cuối năm học. Email tiếp nhận hồ sơ: hocbong@vnhelp.org (Tiêu đề email: Tên sinh viên_Học bổng NTT_Tên trường Đại học).

- Điểm học tập của sinh viên trong năm học 2018-2019 phải đạt từ Khá trở lên.

b. Đối với các sinh viên đề nghị nhận học bổng lần đầu:

Sinh viên đề nghị nhận học bổng lần đầu là sinh viên năm thứ nhất của Trường.

4. Hồ sơ xét cấp học bổng của sinh viên:

Hồ sơ học bổng Nguyễn Trường Tộ bao gồm:

- Phần 1: Túi đựng hồ sơ

- Phần 2: Thông tin về sinh viên (sinh viên điền đầy đủ thông tin theo mẫu đính kèm).

- Phần 3: Bài luận: Yêu cầu bài luận được đánh máy trong phạm vi một mặt giấy khổ A4, dưới 1000 từ, khổ chữ: 12, font chữ: Times New Roman, theo một trong các đề tài sau:

a) Ngoài việc học tập, bạn có tham gia hoạt động tình nguyện hay các hoạt động cộng đồng nào không? Động lực của bạn khi tham gia các hoạt động này là gì và bạn học hỏi được điều gì từ việc tham gia các hoạt động đó?

b) Bạn hãy kể lại một tình huống hay sự kiện mà bạn đã chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày và đã gây ấn tượng với bạn (khiến bạn vui vẻ lạc quan hoặc băn khoăn suy nghĩ).

c) Vì sao bạn chọn ngành học này? Bạn cho biết ước mơ hay kế hoạch trong tương lai có liên quan đến ngành học này.

Riêng sinh viên đã nhận học bổng năm trước, bài luận cần thêm vào mục: Sau khi được nhận học bổng, số tiền đó đã giúp em giải quyết các vấn đề gì trong cuộc sống và học tập?

- Phần 4: Đơn xin cấp bảng điểm của sinh viên trong năm học 2018-2019, đối với sinh viên năm thứ nhất nộp giấy báo trúng tuyển đại học (bản sao công chứng).

- Phần 5: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

- Phần 6: 02 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 3x4 cm.

5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/11/2019.

- Địa điểm: Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp Cô Trang, máy số 03).

Đây là công việc liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm phổ biến cho sinh viên được biết để làm đơn xin cấp học bổng./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 2.380
Tổng số lượt truy cập: 8.242.902