Thông báo hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia và cấp Bộ năm 2019 06-04-2018

Thực hiện công văn số 341/ĐHH-KHCNMT ngày 27 tháng 03 năm của Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019, Trường  yêu cầu  cán bộ, giảng viên có nguyện vọng  đăng ký đề xuất nhiệm vụ  KH & CN cấp Quốc gia và cấp Bộ  năm 2019  thực hiện các công việc sau:

1. Điền vào phiếu đề xuất theo mẫu quy định:

Đối với cấp Quốc Gia: Đề xuất theo các biểu mẫu tại Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ KH&CN và Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN.

Đối với cấp Bộ: Đề xuất xuất theo mẫu 1, phụ lục I tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ GD&ĐT.

2.  Truy cập vào tài khoản cá nhân gồm tên đăng nhập và mật khẩu tại địa chỉ trang Web http://www.qlkh.hueuni.edu.vn/  để đề xuất online các nhiệm vụ khoa học của bản thân.

3.  Cán bộ, giảng viên  nộp phiếu đề xuất cho Trường qua Phòng KH, CN&HTQT  và gửi file mềm qua địa chỉ email của CV. Nguyễn Thị Hồng Phương: nthphuong@hueuni.edu.vn  trước 17h00 ngày 12/4/2018.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng KH,CN&HTQT, SĐT: 0234.3.938.577.

Để đảm bảo tiến độ và quyền lợi của quý cán bộ, giảng viên, Trường đề nghị các đơn vị thông báo nội dung kế hoạch này đến cán bộ,  giảng viên được biết.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 1.095
Tổng số lượt truy cập: 7.875.461