Thông báo hướng dẫn nộp học phí ngoại ngữ không chuyên qua ứng dụng thu hộ trên APP VIETTELPAY 21-11-2018

Trường thông báo hướng dẫn nộp học phí ngoại ngữ không chuyên qua ứng dụng thu hộ trên APP VIETTELPAY, sinh viên xem để thực hiện.

B1: Tìm kiếm ứng dụng ViettelPay trên Menu điện thoại =>Đăng nhập App ViettelPay

B2: Chọn dịch vụ Nộp phí => Chọn Đại học Ngoại ngữ => Hiển thị màn hình thanh toán học phí

B3: Nhập thông tin Mã học sinh => Click button “Kiểm tra”

B4: Hệ thống hiển ra màn hình danh sách các kì nợ học phí của sinh viên, khách hàng có thể click vào giá trị cột Học kỳ để xem chi tiết các học phần => Người dùng chọn 1 kì để thanh toán (1 lần thanh toán chỉ được chọn 1 kì) => Click button “Thanh toán”, hiển thị màn hình nhập PIN.

B5: Chọn nhập PIN, Hiển thị màn hình xác nhận giao dịch

B6: Xác nhận giao dịch =>Hệ thống gửi tin nhắn mã OTP về cho khách hàng => Khách hàng Nhập OTP

B7: Hệ thống trả về kết quả giao dịch

-     Nếu thành công àMàn hình hiển thị giao dịch thành công và gửi SMS Cho Khách hàng, nội dung tin nhắn:

Quy khach da thanh toan thanh cong [so tien] VNĐ cho Ma sinh vien [Mã sinh viên] ky hoc phi [kì học phí], Sinh vien [Tên sinh viên] tạiDai học Ngoai ngu, Dai học Hue, phí giao dịch [phí thu KH] VND. Ngay GD dd/mm/yyyy hh:mm:ss. Cảm ơn quý khách!“

Nếu không thành công Màn hình hiển thị thông báo lỗi

 

Lưu ý: Để thuận lợi cho việc nộp học phí, sinh viên có thể liên hệ tại các điểm thu hộ của Viettel trong toàn tỉnh (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 7.827
Tổng số lượt truy cập: 7.471.698