Thông báo hướng dẫn thực tập của lớp Anh B2 K15 tại Nghệ An và Đà Nẵng 14-07-2021

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông báo hướng dẫn thực tập đến sinh viên lớp Anh B2 K15 tại Nghệ An và Đà Nẵng, cụ thể xem ở file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 655
Tổng số lượt truy cập: 10.669.554