Thông báo hướng dẫn xây dựng và đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2019 26-03-2018

Thực hiện công văn số 264/ĐHH-KHCNMT ngày 09 tháng 03 năm 2018 về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp năm 2019, Trường yêu cầu cá nhân có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHH, cấp cơ sở  năm 2019 và các đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Đăng ký đề xuất đề tài KHCN cấp Đại học Huế năm 2019:

- Cá nhân cập nhật các công trình khoa học trên Cơ sở dữ liệu khoa học Đại học Huế (csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn)  và đăng ký đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHH  năm 2019 trên phần mềm Quản lý đề tài KHCN của ĐH Huế (http://qlkh.hueuni.edu.vn).

- Cá nhân điền đầy đủ thông tin cần thiết trong phiếu đề xuất  đề tài  KHCN cấp ĐHH  theo mẫu  1 (đính kèm) và nộp cho  đơn vị.

- Các đơn vị tổng hợp và nộp bảng tổng hợp đề xuất của đơn vị theo mẫu 3  (đính kèm) và phiếu đề xuất của cá nhân cho Phòng KH,CN&HTQT.

- Hạn các đơn vị nộp cho Phòng KHCN&HTQT: Ngày 12.4.2018.

2.  Đăng ký đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019:

- Các cá nhân nộp đề xuất của mình theo mẫu 2 (đính kèm) cho đơn vị mình. Đối với  đăng ký đề xuất đề tài của SV: chỉ dành cho sinh viên năm 1 và năm 2 của năm học 2017-2018. 

- Các đơn vị tổng hợp và nộp bảng tổng hợp đề xuất của đơn vị theo mẫu  4 (đính kèm) và phiếu đề xuất của cá nhân cho Phòng KH,CN&HTQT.

- Hạn các đơn vị nộp cho Phòng KHCN&HTQT: Ngày 12.6.2018.

- Kinh phí hỗ trợ cho đề tài KHCN cấp cơ sở  năm 2019:

Đề tài của SV, HVCH:  5.000.000 đồng - 9.000.000 đồng/đề tài.

Đề tài của CB-GV:      10.000.000 đồng - 15.000.000 đồng/đề tài.

Lưu ý: Chỉ cá nhân có đề xuất đề tài KHCH cấp cơ sở  năm 2019 được Trường duyệt  mới có thể đăng ký Thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019.

Thông tin hướng dẫn chi tiết: Cá nhân và các đơn vị liên hệ  chuyên viên Nguyễn Thị Hồng Phương (Phòng KH,CN&HTQT) qua SĐT: 0234.3.938.577  hoặc  địa chỉ email:  nthphuong@hueuni.edu.vn.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị  phổ biến và triển khai việc đăng ký đề xuất KHCN các cấp năm 2019 theo nội dung công văn này.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 5
Tổng số lượt xem trang này: 1.113
Tổng số lượt truy cập: 7.865.959