Thông báo hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu Nghị quyết của Đảng 29-09-2021

Thực hiện Công văn số 105-CV/ĐU ngày 24/9/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy ĐHH về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu Nghị quyết của Đảng, Ban thường vụ CĐ ĐHH đề nghị các BCH CĐCS trực thuộc thực hiện các nội dung sau:


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 24
Tổng số lượt xem trang này: 297
Tổng số lượt truy cập: 9.814.330