Thông báo kế hoạch giảng dạy trực tuyến học kỳ I, năm học 2021-2022 16-08-2021

Để đảm bảo việc giảng dạy và học tập học kỳ I, năm học 2021-2022 được diễn tra thuận lợi, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dạy và người học trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trường thông báo: (xem toàn văn thông báo trong file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 1.218
Tổng số lượt truy cập: 10.669.782