Thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký trực tuyến và xử lý đăng ký học phần Học kỳ I- năm học 2018-2019 02-08-2018

Phòng Đào tạo, trường Đại học Ngoại ngữ gửi file đính kèm kế hoạch tổ chức đăng ký trực tuyến và xử lý đăng ký học phần Học kỳ I- năm học 2018-2019.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 42
Tổng số lượt xem trang này: 1.032
Tổng số lượt truy cập: 5.286.097