Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh Bằng hai và Liên thông hệ chính quy năm 2017 tại Trường 26-10-2017

Theo thông báo tuyển sinh số 38/TB-ĐHNN ngày 25/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh Bằng hai và Liên thông hệ chính quy là cuối tháng 10 và dự định tổ chức thi vào tháng 11/2017.

Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh chưa đủ số lượng để Trường tiến hành tổ chức ôn thi và thi đầu vào. Vì vậy, Trường sẽ tiếp tục kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi Bằng hai và Liên thông cho đến hết tháng 11/2017 và thời gian tổ chức thi dự định vào tháng 12/2017.

Kính mong Lãnh đạo các Trường đại học thành viên, các cơ sở giáo dục và các cơ quan phổ biến cho toàn thể mọi người có nhu cầu học được biết./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 61
Tổng số lượt xem trang này: 1.139
Tổng số lượt truy cập: 5.075.905