Thông báo kết quả điểm thi tốt nghiệp ngành tiếng Anh loại hình LTSP khóa 2016-2018 tại Nghệ An 18-09-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi tốt nghiệp của lớp Anh LTSP K11 Nghệ An (Chi tiết xem file đính kèm).

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 18/9/2018 đến hết ngày 27/9/2018 (Trong giờ hành chính)

- Địa điểm nộp đơn phúc khảo: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ môn thi.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 32
Tổng số lượt xem trang này: 875
Tổng số lượt truy cập: 5.442.008