Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự tuyển ở vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 24-02-2021

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 vào ngày 22 tháng 02 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2020 thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển ở vòng 1 (Danh sách kèm theo) và triệu tập các ứng viên đủ điều kiện (Danh sách kèm theo) về Trường để tham gia dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020.

Đề nghị các ứng viên có mặt tại Phòng Hội trường 2, tầng 3, Nhà Hiệu bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, vào lúc 8h30 ngày 26/02/2021 để nghe phổ biến các quy chế, nội quy và thực hiện công tác chuẩn bị cho môn thi nghiệp vụ chuyên ngành.

Thời gian thi sẽ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của Trường, địa chỉ: www.hucfl.edu.vn.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 24
Tổng số lượt xem trang này: 985
Tổng số lượt truy cập: 10.900.100