Thông báo kết quả môn học GDTC 05-02-2018

Những sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ có tên sau đây đã hoàn thành chương trình GDTC và đang trong thời gian làm thủ tục cấp chứng chỉ GDTC (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 28
Tổng số lượt xem trang này: 3.740
Tổng số lượt truy cập: 5.546.197