Thông báo Kết quả phúc khảo điểm thi, Kỳ thi khảo sát trình độ ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế, đợt thi ngày 09/09/2018 06-10-2018

Thí sinh tra cứu kết quả phúc khảo điểm thi tại đường link:    http://flpts.hucfl.edu.vn/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 869
Tổng số lượt truy cập: 5.571.566