Thông báo Kết quả Phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, đợt thi ngày 19/07/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 12-08-2020

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả Phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 19/07/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Thí sinh tra cứu điểm phúc khảo tại đường link:  http://flpts.hucfl.edu.vn/


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 1.368
Tổng số lượt truy cập: 10.900.215