Thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ NNKC đợt thi 29/5/2016 04-06-2016

Sinh viên tải file đính kèm để xem kết quả, điểm sẽ được cập nhật vào tài khoản cá nhân chậm nhất đến hết ngày 11/6/2016.
Thời gian nhận chứng chỉ: Phòng Đào tạo sẽ thông báo cụ thể thời gian về việc nhận chứng chỉ của các đợt sau.
FILE ĐÍNH KÈM:
     KQ_NNKC.rar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 60
Tổng số lượt xem trang này: 2.347
Tổng số lượt truy cập: 5.075.988