Thông báo Kết quả thi Khảo sát trình độ ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế, đợt thi ngày 09/09/2018 tại trường ĐHNN, ĐHH 21-09-2018 21-09-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Khảo sát trình độ ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ trình độ B1 dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế, đợt thi ngày 09/09/2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi tại đường link: http://flpts.hucfl.edu.vn/

Trường thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi như sau:

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 24/09/2018 đến hết ngày 28/09/2018

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - Tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế hoạch Tài chính – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế).

- Kết quả phúc khảo được công bố muộn nhất vào ngày 19/10/2018.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 34
Tổng số lượt xem trang này: 2.943
Tổng số lượt truy cập: 5.291.144