Thông báo kết quả thi tuyển, kết quả xét tuyển tuyển dụng VC năm 2018 22-01-2019

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2018 của Hội đồng Tuyển dụng Trường, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo như sau:

Thông báo đến các ứng viên kết quả thi tuyển và kết quả xét tuyển đặc cách tuyển dụng viên chức năm 2018 (danh sách kèm theo). Sau khi hết thời hạn theo quy định, Hiệu trưởng sẽ phê duyệt kết quả trúng tuyển và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đến ứng viên dự tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.

Ứng viên có nguyện vọng xin phúc khảo bài thi tuyển dụng (nếu có), đề nghị nộp đơn (theo mẫu đính kèm) về Phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế.

- Thời gian nhận đơn: Từ ngày 22/01/2019 đến hết ngày 11/02/2019 (Trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ Tết).

- Lệ phí phúc khảo bài thi: 150.000đ/bài thi.

- Dự kiến công bố kết quả phúc khảo: Trong vòng 10 ngày kể từ khi hết hạn nhận đơn, trên Website của Trường tại địa chỉ: hucfl.edu.vn.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 942
Tổng số lượt truy cập: 5.072.055