Thông báo kết quả “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2018 - 2019 15-01-2019

Thực hiện công văn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2018-2019, từ 25 tháng 8 đến 04 tháng 11 năm 2018 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K12 đến K15. 

Nhìn chung đại bộ phận sinh viên của các đơn vị đều tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, nộp và làm bài thu hoạch đạt chất lượng tốt. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận sinh viên thiếu ý thức trong việc học tập như: vắng học, không làm bài thu hoạch, làm bài thu hoạch không đạt yêu cầu…

Nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và trau dồi bản lĩnh chính trị cho sinh viên, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo kết quả trong “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2018 - 2019 (Có danh sách kèm theo) để sinh viên của đơn vị mình được biết.

Những trường hợp có thắc mắc về kết quả nêu trên, yêu cầu gặp Chuyên viên Hoàng Thị Luyên tại Phòng Công tác học sinh, sinh viên từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 01 năm 2019 để được giải quyết, sau thời hạn trên Trường sẽ họp Hội đồng để ra quyết định kỷ luật theo quy định.

Đề nghị Lãnh đạo các Khoa và Ban cán sự các lớp truyền thống thông báo rộng rãi để sinh viên biết và thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 0
Tổng số lượt xem trang này: 5.065
Tổng số lượt truy cập: 7.418.147