Thông báo kết quả tuần sinh hoạt công dân năm học 2017-2018 07-02-2018

Nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và trau dồi bản lĩnh chính trị cho sinh viên, BGH nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo kết quả sinh viên vi phạm kỷ luật trong "Tuần sinh hoạt công dân" năm học 2017-2018 (xem chi tiết file đính kèm):


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 3.553
Tổng số lượt truy cập: 5.305.736