Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 06-12-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến các ứng viên kết quả điểm tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: (vui lòng xem file đính kèm)

 

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 1.766
Tổng số lượt truy cập: 5.294.472